Museke,

Bolelang Ya "Wulomei - Omanye Aba"

Tlhaloganya "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" nna pina.
Puo ya pina nna gadangbe.

Bolelang

"Omanye" kaya "atlega".
Atlega etla.

<< Bofelo | Latelang >>