Tiro Mo Teng Ga Johannesburg

bala

Tiro Mo Teng Ga Johannesburg

Tshwetso Batho tshela mo teng ga Johannesburg. Mang?: Batho ya Johannesburg. Leng?: Laboraro. Ierik

Botshelo: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

bala

Botshelo: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

Botshelo Lennox Arthur botsalo nna Laboraro. Moranang 25, 1979. Batsadi -agagwe nna Alexander Arthu

Thuto Gore Mongwe

bala

Thuto Gore Mongwe

Tshwetso Rona ruta ngwana. Ngwana dingwe nka dumela farologane. Ngwana dingwe batla farologane. Kae

Ghana Vision 2020: Motho Tiragalo Leano

bala

Ghana Vision 2020: Motho Tiragalo Leano

Jerry John Rawlings etsa ponatshegelong 2020 mo ngwaga 1995.. Pampiri nka motho tiragalo leano.. Mok