Ithute lorato, letsatsi ngwe.

Sua nna imeile. Sua tlhoka 3 motsotso ya nako -agago.

Simolole gompieno!

Thanodi: Tswana -

  • Lefoko Gompieno: Boimana
  • Lefoko Gompieno: Temokerasi
  • Tirelo
  • Phologolo Bogosi
  • Tshedimosetso
  • Mosamo
  • Mogala