Ithute lorato, letsatsi ngwe.

Sua nna imeile dikgang lekwalo. Sua tlhoka 3 motsotso ya nako -agago.

Simolole gompieno!

  • Lorato
  • Kagiso
  • Botlhale

    Tlhogo, Legetleng, Lengole Le Monwana Wa Lenao

    Thanodi: Tswana -