Thuto Gore Mongwe

bala

Thuto Gore Mongwe

Tshwetso Rona ruta ngwana. Ngwana dingwe nka dumela farologane. Ngwana dingwe batla farologane. Kae

Botho

bala

Botho

Ithute lorato, letsatsi ngwe.: "botho" in Tswana botho Tswana nom botho -agagwe Indefinite article

Pitse Ya Naga

bala

Pitse Ya Naga

Add "pitse ya naga" in Tswana to your vocabulary. pitse ya naga, nom /pitse ya naga/ Examples of pi

Nyamfowa 3:11

bala

Nyamfowa 3:11

Modimo rata siameng. #modimo #rata #siameng

Bolelang Ya "Wulomei - Omanye Aba"

bala

Bolelang Ya "Wulomei - Omanye Aba"

Tlhaloganya "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" nna pina. Puo ya pina nna gadangbe. Bolel

Botshelo: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

bala

Botshelo: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

Botshelo Lennox Arthur botsalo nna Laboraro. Moranang 25, 1979. Batsadi -agagwe nna Alexander Arthu

Bolelang Ya "Master Kg - Jerusalema"

bala

Bolelang Ya "Master Kg - Jerusalema"

Tlhaloganya "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" nna pina. Puo ya pina nna Zulu. Bolelang Jerusale

Johannesburg nna babalesegileng?

bala

Johannesburg nna babalesegileng?

Tshwetso : Rona tshela mo teng ga johannesburg. Rona ikutlwe babalesegileng. Mang?: Batho ya Johann

Tiro Mo Teng Ga Johannesburg

bala

Tiro Mo Teng Ga Johannesburg

Tshwetso Batho tshela mo teng ga Johannesburg. Mang?: Batho ya Johannesburg. Leng?: Laboraro. Ierik